Other

GAIA “We Are One” – Dance show

GAIA “We Are One” – Dance show

 

𝐆𝐀𝐈𝐀 – Hiện thân của trái đất, người mẹ của mọi sự sống, bà mang đến cho ta mọi thứ chúng ta cần cho hành trình cuộc sống. Nhưng liệu loài người đã đi qua một hành trình quá tự do và đẹp đẽ. Nhưng dường như chúng ta đã lạc lối?

𝗚𝗔𝗜𝗔 ‘𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁‘ – là sáng tác mới nhất của 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̣𝐨 𝐦𝐮́𝐚 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 sẽ được kể bằng ngôn ngữ múa qua 4 phần: 

Phần 1: Vẻ đẹp tạo hóa

Phần 2: Muông thú hoang dã 

Phần 3: Trí thông minh của con người 

Phần 4: Tất cả là một

 

𝐆𝐀𝐈𝐀 – the personification of the earth, the mother of all life, she provides for us everything we need on our journey through life.The journey of humanity has been a free and beautiful one. But have we lost the way?

𝐆𝐀𝐈𝐀 ‘𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐎𝐧𝐞‘ is the newest creation of 𝗗𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐧 & 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩, which will be told by dance language through 4 parts:

Part 1: GRACE

Part 2: ANIMAL

Part 3: INTELLIGENCE

Part 4: ALL