Pricing

– Gói studio: 1200 USD 


– Gói ngoại cảnh Saigon: 1500 USD


– Gói ngoại cảnh ngoài Saigon: 2000 USD


– Quay phóng sự cưới: 1500 USD ( 2 camera + 1 flycam)


– Gói chụp phóng sự ngày cưới (2 photographer): 1500 USD


 Tất cả chi phí trên là trọn gói: váy cưới, vest, album, makeup, hình lớn 60x90cm, slide show và chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở. (trừ gói Phóng sự)