Engagement

Phong + Ngan [Prewedding album] [Kathmandu, Nepal]

Tình yêu,  là trong gian khó,  vẫn không có ai  buông bỏ đôi tay… ———— Ai đó đã bảo rằng trong giông gió người ta thường quên những câu hẹn thề. Nhưng tôi lại cho rằng, sự bình yên mới là điều đáng sợ.  Vì luôn đủ đầy, luôn hiện hữu, luôn êm ấm nên …

Continue Reading