Workshop and events

DA LAT WEDDING PHOTOGRAPHY WORKSHOP

Nội dung workshop: – Phần lý thuyết:  + Các phong cách ảnh cưới, định hình và tìm hướng đi đúng. + Xây dựng và định vị thương hiệu đối với freelancer và studio. + Xây dựng nội dung và kết cấu ảnh bộ + Sử dụng continuous light trong wedding photography + Quy trình làm …

Continue Reading
Workshop and events

KHAI GIANG LOP PREWEDDING LW01

Nội dung: Định hướng và tầm nhìn về wedding photography Xây dựng và định vị thương hiệu. Quy trình làm việc chuyên nghiệp từ khi tiếp xúc khách hàng đến khi giao sản phẩm và sau đó. Xây dựng hợp đồng, tìm hiểu và nắm bắt tâm lý khách hàng. Thiết bị cần để chụp …

Continue Reading